top of page
CASHINOW LOGO BLACK 002.jpg

CashInow

Our Division TDHI Ho.RE.CA is preparing a presentation of Cashinow products and services dedicated exclusively to our HoReCa sector.

The EMEA area will be our first target. The TDHI from 16 11 2020 will begin to design the Strategic, Development and Commercial project that we will then apply in our sector. TDHI has chosen an important challenge for the next 36 months with the desire to bring the Cashinow brand to success.

Follow us on this page and our social page for updates and the proposals.

In this space, on the other hand, there will be proposals tailored to our HO.RE.CA. Secure, immediate payment management, decrease in cash management costs, immediate credit to the bank account of the HoReCa restaurant, and much more.

 

Mūsų TDHI HO.RE.CA padalinys rengia „Cashinow“ produktų ir paslaugų, skirtų išskirtinai mūsų HoReCa sektoriui, pristatymą.

EMEA regionas yra mūsų prioritetas. TDHI nuo 2020 11 16 pradėjo rengti strateginį, plėtros ir komercinį projektą, kuris vėliau bus pritaikytas ir šiame sektoriuje. TDHI per ateinančius 36 mėnesius pasirinko svarbų iššūkį - pasiekti, kad „Cashinow“ prekės ženklas būtų sėkmingas.

Sekite mus šiame puslapyje ir mūsų socialiniame puslapyje, kad nepraleistumėte atnaujinimų ir pasiūlymų.

Kita vertus, čia rasite pasiūlymus išskirtinai pritaikytų mūsų HO.RE.CA. Saugus, greitas mokėjimų valdymas, grynųjų pinigų valdymo išlaidų sumažėjimas, tiesioginis lėšų įskaitymas į HoReCa restorano banko sąskaitą ir daug daugiau.

Наше подразделение TDHI HO.RE.CA готовит презентацию продуктов и услуг Cashinow, посвященную исключительно нашему сектору HoReCa.


Нашей первой целью будет регион EMEA. TDHI с 16 по 11 2020 приступил к разработке стратегического, девелоперского и коммерческого проекта, который мы затем применим в нашем секторе. TDHI выбрала важную задачу на следующие 36 месяцев, стремясь привести бренд Cashinow к успеху.


Следите за обновлениями и предложениями на этой странице и в нашей социальной сети.


В этом же пространстве, с другой стороны, будут предложения, адаптированные к нашему HO.RE.CA. Безопасное, немедленное управление платежами, снижение затрат на управление денежными средствами, немедленное зачисление на банковский счет ресторана HoReCa и многое другое.
 

Nasz oddział TDHI HO.RE.CA przygotowuje prezentację produktów i usług Cashinow dedykowaną wyłącznie dla naszego sektora HoReCa.


Obszar EMEA będzie naszym priorytetem. TDHI od 16.11.2020 zaczął projektowanie Strategicznego, Rozwojowego i Komercyjnego projektu, który następnie zastosujemy w naszym sektorze. TDHI wybrało ważne wyzwanie na następne 36 miesięcy, chcąc doprowadzić markę Cashinow do sukcesu.


Śledź nas na tej stronie i na naszej stronie społecznościowej, aby uzyskać aktualizacje i propozycje.


Z drugiej strony, w tej przestrzeni pojawią się propozycje dopasowane do naszego HO.RE.CA. Bezpieczne, natychmiastowe zarządzanie płatnościami, obniżenie kosztów obsługi gotówki, natychmiastowy kredyt na rachunek bankowy restauracji HoReCa i wiele usług więcej.

 

cash i now logo.jpg
cashinow logo white.jpg
Cashinow 1 DDCL.jpg
Cashinow 2 DDCL.jpg
Cashinow 3 DDCL.jpg
Jerman cashinow.png
cash i now logo.jpg
cashinow logo white.jpg
cash i now logo.jpg
bottom of page